Nowe Jeruzalem I

Mt-Pico-na-AzorachKorzystając z bibli warszawskiej postaram się wyłożyć moje przemyślenia na temat apokaliptycznego miasta nazwanego nowe Jeruzalem.

Oto jakie tematy tu zawrę:640px-BambergApocalypseFolio055rNew_Jerusalem

 1. przybliżony czas i miejsce powstania miasta
 2. historia tego miejsca
 3. teoretyczne wyliczenia wielkości miasta

Zacznę od tyłu.

Apokalipsa (Objawienie) 21:2
 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
Apokalipsa (Objawienie) 21:10
 10 I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
Apokalipsa (Objawienie) 21:16
 16 A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_units_of_measurement

Slajd_1

30 stadiów = 5548 m
5548 metrów / 30 stadiów ~~ 185 m
185 m = 1 stadiów / 1 stadion
185 metrów * 12000 stadiów = 2220000 metrów
2220000 metrów / 1000 = 2220 km
2220 km = 12000 stadiów

Na tej podstawie obliczyliśmy długość i szerokości tego miasta, czyli miasto ma po 2220 km po każdym boku.

podstawa trójkąta

Wysokość jest taka sama co szerokość , czyli 2220 km wzwyż.

wysokość trójkąta

Niewiarygodne.

Dla porównania najwyższa góra obecnie na świecie , Mount Everest wznosi się na okolo 8850 metrów , czyli 8,8 km.

afp_mount_everest_600

Wierzchołek już tej góry znajduje się jakby w niebie ,widać ją z nad chmur. Nowe Jeruzalem, które też jest górą jest dużo wyższe i sięga niebios !

Mówienie o pójściu do nieba ma sens, zważywszy , że większość tej góry będzie w niebie.

Lecz , dlatego , że to miasto ma dopiero nastać to pójść do nieba będzie można dopiero wtedy jak będzie ono na ziemi.

Następnie trochę historycznych następstw.

Ks. Ezechiela 20:32-44
32 I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. 33 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości 34 i wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wciągniętym, i wylewem zapalczywości. 35 I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; 36 jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował - mówi Wszechmocny Pan. 37 I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. 38 Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. 39 Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - idźcie i służcie, każdy z was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. 40 Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze wszystkimi świętymi darami. 41 Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. 42 Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. 43 I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście. 44 I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan.
 Ks. Ezechiela 37:1-28
1 Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. 2 I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. 4 I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! 5 Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. 6 I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan. 7 Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. 8 I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. 9 I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. 10 I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka. 11 I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości - to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. 12 Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. 13 I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. 14 I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan. 15 I doszło mnie słowo Pana tej treści: 16 A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Józefa, drewno Efraima, i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. 17 Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. 18 A gdy potem twoi rodacy odezwą się do ciebie tymi słowy: Czy nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? 19 Wtedy powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i przykładam je do drewna Judy, i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będą stanowić jedno. 20 Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim ręku. 21 Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi. 22 I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. 23 I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. 24 A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. 25 I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. 26 I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. 27 I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 28 I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki.
Ks. Jeremiasza 3:16-18
16 A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach - mówi Pan - już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej. 17 W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. 18 W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. 

Dla wyjaśnienia,według mego poznania Izraelici nie doszli do ziemi obiecanej i chociaż współcześnie wiemy,że królestwa były zakładane przez niedoszłych odstępczych i bałowochwalczych Izraelitów ,to one nie były i nie są tymi królestwami o których prorokowali prorocy.

Każde z tych królestw upadło i według tej zasady upadnie każde następne,ponieważ te królestwo o którym mówił Chrystus jest królestwem ziemskim,ale danym z nieba ,gdzie królem tego królestwa jest Chrystus,a nie ziemski człowiek.

Prorok Ezechiel wykazuje,iż powstanie królestwa ,zwanego też miastem – nowe Jeruzalem, będzie zgromadzeniem ludzi z całego świata w jedno miejsce, gdzie to miasto opisane jest w Apokalipsie i powstaje ono na wyludnionej pustyni.

Apokalipsa (Objawienie) 7:9
 9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.
 Apokalipsa (Objawienie) 12:1-6
 1 I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; 2 a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. 3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. 5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. 6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Według mego rozeznania na tej właśnie pustyni niewiasta,czyli Izrael, który jest schowany przed bestią i szatanem  tam się rozwija do czasu upłynięcia 1260 dni, innaczej 1260 lat, chłopczykiem zaś jest królestwo Chrystusa.
Jesli chodzi o czas,to te lata rozwoju stanowiące 1260 dni, jakby przemineły i wygląda na to , że już zostało to królestwo na ziemi ustanowione, ale jeśli chodzi o prawdziwe liczenie lat w chronologi historycznej, to te lata jeszcze nie nastąpiły mimo, że mamy rok 2015.

Mogę się mylić, lecz według paru zapisków w pismach proroków pustynia , która ma się odrodzić dla ludu Bożego może mieć miejsce właśnie tu.

miasto2

Ks. Izajasza 41:18
 18 Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła.
Ks. Izajasza 32:15
 15 aż będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las.

Od dawien dawna mówi się w kręgach naukowych, że ludy pierwotne pochodzą z kontynentu afrykańskiego. Nie na tej podstawie autorytetu mogę stwierdzic, że w tym jest prawda , ale na podstawie zapisków biblijnych, że właśnie tam był biblijny Eden.

Ks. Rodzaju 3:24
24 I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Zatem pierwotni ludzie zostali wygnani na wschód i z tego wschodu nie mogli powrócić, bo istoty zwane cherubami strzegły to miejsce, a dziś to miejsce zamienione jest w pustynie.

Konsekwencje upadku człowieka ciągnęły się na długo po wypędzeniu z raju.

Tam gdzie zamieszkiwał lud Izraelski, a im bardziej był on odstępczy, tym bardziej miejsce w którym żyli zamieniało się w pustynie.wygnanie

Ks. Kapłańska 26:33
33 Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza, i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną.
Ks. Jeremiasza 44:22
22 Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj.
Ks. Ezechiela 6:14
14 Wyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię kraj straszliwym pustkowiem, od pustyni aż do Rybli, wszędzie, gdzie mieszkają i poznają, że Ja jestem Pan.
Ks. Ozeasza 5:9
9 Efraim stanie się pustkowiem w dniu kaźni; nieodmiennny los zwiastuję plemionom Izraela.
Ks. Micheasza 7:13
13 Lecz ziemia stanie się pustkowiem wraz ze swoimi mieszkańcami z powodu ich uczynków.
Ks. Sofoniasza 2:13-15
13 Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię, Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy, jak pustynię. 14 I wylegiwać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne, pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał w oknach, kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone. 15 Oto wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie: Tylko ja i nikt inny! Jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt! Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwiżdże i machnie ręką.

Nie ma obecnie na ziemi miejsca dla tz. ludu wybranego w którym mogli by żyć zgodnie z prawem naturalnym . To miejsce będzie , ale też i mogło być ustanowione dużo wcześniej, jeśli Izraerlici nawrócą się naprawdę do Boga. Dlatego też do tej pory poniewierają się po świecie i zamieszkują między narodami i to nie tylko z braku łaski , ale także z nadzieji , że powrócą do ziemi jaka została im obiecana.

Na dzień dzisiejszy  wiemy z burzliwej historii świata, że ludy starożytne były mocno świadome swojego położenia, mimo tego na przekór wszystkiemu , a zwłaszcza losowi, próbowali stworzyc sobie sami ziemie obiecaną razem z miastem świętym w którym rzekomo miałby witać Bóg.

I tu , opierając się na informacje z Apokalipsy obliczyliśmy wcześniej kontur miasta i nie trudno się domyślić, że podstawa jego jest kwadratem. Czy mamy na ziemi takie budowle ? A owszem ! Są to piramidy, lecz nie tylko w Egipcie , ale są one rozmieszczone także po całym świecie i stanowią swego rodzaju uzurpację miasta świętego zwanego nowe Jeruzalem.

piramida-slonca2468890748_ff667c0af9_o

Nie są to miasta typu jak to przedstawia Apokalipsa, lecz są to repliki czegoś znacznie większego , co w swej potędze może uczynić tylko Bóg, ale że człowiek nierozumny , to przez swoją pychę chcąc dorównać Bogu na ziemi , zbudował sobie świątynie z kamienia i wypiął się na Boga. A Bóg zrobił to samo.

800px-0073_uxmal65d6f76a7480bbf8c06fc6e2cf68355c_1

345065803daf3f34medprambanan-java-indonesia
Dzieje Apost. 7:48-53
48 Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: 49 Niebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? 50 Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? 51 Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy! 52 Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami, 53 wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go.
Ks. Izajasza 66:1
1 Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć?

Dawniej uważano takie budowle za przybytek , w którym zamieszkiwał Bóg , lub przybywał na spotkanie ze swoim ludem. To stanowiło o kulcie tego miejsca tak , iż celebrowano ważność tego zjawiska.

Do dziś w wielkiej mierze zachował się kult świątynny w powszechnych religiach, będących kontynuacją odstępczej drogi domu Izraela w postaci pogańskiej interpretacji.

Jak w przypadku piramid domem dla Boga miał być sam monument, tak później budowle stawały się mieszkaniem zarówno dla Boga, jak i jemu wiernych. Tak na przestrzeni wielu wieków powstawały świątynie przeobrażając się w synagogi, kaplice, kościoły, katedry, bazyliki , meczety itp.

bazylbazylika,sacre_coeurw800px

kosciol_w_nysieDuomo_milan_625

8759971

W swoim czasie wszystkie ‚domy Boże’ przeobrażały się w centra władzy Boskiej nad ludem wiernym , co dziś skutkuje brakiem chęci poszukiwania prawdziwego domu Bożego opisanego w Apokalipsie, a i również skutkuje poddaniem się pod władzę ludzką w wykonaniu kapłana w roli Boga.

Blue MosqueSens miejsca jako ‚święte’ wytypowanego przez człowieka pozostaje taki sam, gdyż rzeczywiście zgromadza się w świątyniach wielka rzesza ludzi we wspólnej ideii, lecz pomija się fakt , że opis świątyni z Apokalipsy przybiera nieco inny charakter.

Mimo szczerych chęci budowniczych i towarzyszującemu wielkiemu wysiłkowi intelektualistycznemu, z powodu chybnych parytetów projekt zgromadzania ludu na rzecz Boga w przybytkach jest marginalny i nie na miejscu.

Apokalipsa (Objawienie) 21
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. 
wpis ma następstwo w drugiej myśli :

https://togarmablog.wordpress.com/2015/05/30/nowe-jeruzalem-2/

wpis będzie kontynuowany…
Reklamy

3 uwagi do wpisu “Nowe Jeruzalem I”

 1. Psalm 110:1-7

  „1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!

  2. Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

  3. Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej.

  4. Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

  5. Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu.

  6. Będzie sądził narody, pobije wielu Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.

  7. Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie.”

  (BW)

  Temat morze!!! i bardzo precyzyjny w interpretacji, ponieważ należy ocenić, które proroctwa były warunkowe i nie zostały wypełnione, które dotyczyły dawnych wydarzeń a które w ST tyczą się Nowego Jeruzalem…

  Polubienie

  1. Nie leży w moim poglądzie interpretacja biblijna,lecz motyw przewodni ,czyli nowe Jeruzalem.Zatem nie ma narodu wybranego mimo tych meandrów Izraelitów o przydzielenie ich do chwały Bożej w różnych okresach historycznych.Nowe Jeruzalem jest to miasto-państwo-kraina ,która jest ustanowiona na wieki wieków i chodzi mi raczej o stan świata w momencie jego ustanowienia,gdyż ono swoja juryzdykcją ogarnie cały świat.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s